Svensk humle!

Svenska humleodlareföreningen bildades sommaren 2017. Syftet med föreningen är att verka och underlätta svensk humleproduktion. Det finns idag ca 10 större odlingar och ungefär 200 personer eller företag som startat i mindre skala.

Vill du bli medlem och verka för Svensk humleproduktion? Fyll i formuläret du hittar under rubriken Bli medlem!